| Splošni pogoji

Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne strani in spletne trgovine magmaposlovnadarila.si ter splošni pogoji poslovanja s podjetjem Magma poslovna darila, d.o.o.

S spletno stranjo upravlja podjetje:
Magma poslovna darila, d.o.o.
Gaji 32a, 3000 Celje
Davčna številka podjetja: SI19661401, podjetje je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.
Matična številka podjetja: 1657755
TRR: SI56 0284 3026 3784 987 (NLB d.d.)
E-mail: info@magmaposlovnadarila.si
Tel.: (03) 490 52 00
Mobi: 051 310 305
Spletna stran: magmaposlovnadarila.si

Splošno:
Potrošnik oz. fizične ne morejo opraviti nakupa. Nakup je mogoče le za pravne osebe in samostojne podjetnike (v nadaljevanju »kupci«).

Spletna stran:
Upravljalec spletne strani oz. spletne trgovine (v nadaljevanju »spletna stran«) je podjetje Magma poslovna darila, d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«).
Vse vsebine (besedila, slike, dizajn, itd.) na spletni strani so last podjetja Magma poslovna darila, d.o.o. Njihova uporaba brez izrecnega predhodnega dovoljenja ni dovoljena in je kazniva!
Spletna stran omogoča nakup blaga v spletni trgovini. Po uspešno oddanem spletnem naročilu kupec prejme avtomatsko potrditev prejema naročila na njegov e-mail naslov.
Prejeta potrditev spletnega naročila je avtomatska in ne velja kot predračun oziroma ne predstavlja zavezujočega pravnega posla! Naši zaposleni bodo v najkrajšem možnem času pripravili uraden predračun oz. uradno ponudbo in ga poslali na e-mail naslov, ki ga bo navedel kupec v naročilu.

Cene:
Spletna stran prikazuje cene v valuti Euro – €.
Cene so navedene »Brez davka« in »Z davkom«. Kupec pri plačilu poravna znesek z davkom razen za zakonsko določene izjeme.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodne najave.
Cene ne vsebujejo storitve tiska, vezenja ali gravure, razen kjer je to izrecno navedeno pri samem izdelku.
Za večino izdelkov je na voljo tudi »cenik brendiranja«, kjer so navedene informativne cene tiska, vezenja ali gravure. Cene v ceniku so informativne in za ponudnika niso zavezujoče. Za točen izračun cen tiska, vezenja ali gravure (v nadaljevanju »brendiranja«) mora kupec poslati povpraševanje z grafiko za brendiranje.

Plačilo:
Nudimo sledeče možnosti plačila:
– po predračunu.
– odlog plačila. Samo za kupce s predhodno odobrenim odlogom plačila.
– po e-računu (UJP). Samo za proračunske uporabnike.
Ponudnik si pridržuje pravico, da naročniku odreče izbrano možnost plačila. V tem primeru bomo kupca kontaktirali in ponudili alternativno možnost plačila.
Plačilo v prostorih ponudnika na naslovu Gaji 32a, 3000 Celje je mogoče z gotovino in s plačilnimi karticami Visa ali Mastercard.
Za prejeto plačilo se smatra priliv denarja na transakcijski račun ponudnika.

Dostava:
Dostava za naročila v vrednosti nad 300 € brez DDV je brezplačna. Dostava za naročila v vrednosti nižji od 300 € brez DDV stane 4,50 € + DDV. Dostavo v večini primerov izvrši kurirsko podjetje GLS Slovenija (GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o.). Dostavo izvršijo v roku 24-96 ur od prevzema pošiljke. Velika večina (več kot 99 %) dostav je s strani dostavne službe izvršenih naslednji delovni dan od pošiljanja pošiljke. V primeru, da ponudnik pošiljko odpošlje vsaj en delovni dan pred dogovorjenim terminom dostave, se smatra, da je rok dobave s strani ponudnika izpolnjen.
Dostava se izvrši do vhoda v stavbo! Kurirji niso dolžni prilagajati časa dostave kupcu.
V primeru, da dostava paketa ni bila uspešna, zaradi odsotnosti naslovnika med časom dostave, se smatra, da je rok dobave s strani ponudnika izpolnjen.
Kupec je dolžan blago ob dostavi takoj pregledati in nam morebitne napake takoj sporočiti.
V primeru, da kupec želi, da se dostava naročenih izdelkov opravi na drug naslov, kot je naveden na ponudbi/predračunu, mora to sporočiti ob oddaji naročila. Ponudnik ob kasnejših spremembah naslova dostave, ne garantira, da bodo izdelki dostavljeni na kasneje spremenjeni naslov.

V primeru, da je kupec izbral »osebni prevzem na sedežu podjetja Magma poslovna darila, d.o.o.«, ga bo ponudnik, ko bo blago pripravljeno za prevzem, o tem obvestili na telefon, ki ga je kupec zapisal kot kontakt za dostavo. V primeru, da se kupec na telefon ne oglasi, ga bo ponudnik poskusil kontaktirati ponovno.
Prevzem blaga pred prejemom obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem, ni mogoče.
Kupec se zavezuje, da bo blago prevzel najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila, da je blago pripravljeno za dvig.

Reklamacije in vračila:
Reklamacije na količino blaga ponudnik upošteva, če jih kupec sporoči takoj ob prevzemu blaga.
Reklamacije na kvaliteto blaga ponudnik upošteva, če jih kupec sporoči v roku 8 dni od prevzema blaga. Morebitna reklamacija ne velja za blago s tiskom, vezenjem ali gravuro, v kolikor storitve niso bile naročene pri ponudniku.
Vračilo blaga, ki ni predmet upravičene reklamacije, ni mogoče, razen v izjemnih primerih. Vračilo blaga z »brendiranjem«, ni mogoče v nobenem primeru, razen ko gre za priznano reklamacijo.

Odstop od naročila:
Odstop od spletnega naročila oz. naročila kupca je mogoč, dokler predračun ni poravnan, v primeru, da ste izbrali plačilo po predračunu, oziroma, dokler ni potrjeno s strani kupca, v kolikor ima kupec predhodno odobren odlog plačila in je za način plačila izbral to možnost.

Dobavni roki:
Spletna stran ne prikazuje zaloge oz. dobavnih rokov za blago.
Dobavni roki, ki jih ponudnik sporoči ob posredovani ponudbi ali predračunu, so informativni.
Dobavni roki pričnejo teči naslednji delovni dan po prejetem plačilu ali potrditvi naročila, če je kupcu odobren odlog plačila. Za prejeto plačilo se smatra priliv denarja na transakcijski račun ponudnika.
Zaloge blaga se spreminjajo, zato se lahko zgodi, da določeno blago v času od posredovanja ponudbe in potrditve kupca oz. plačila kupca, poide. Ponovne dobave razprodanega blaga ponudnik ne garantira. Dobavni roki pričnejo teči naslednji delovni dan po prejetem plačilu ali potrditvi naročila, če je kupcu odobren odlog plačila. Za prejeto plačilo se smatra priliv denarja na ponundnikov transakcijski račun.

Varovanje osebnih podatkov:
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih ob povpraševanju in nakupu posreduje kupec. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva v povezavi z naročilom, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Podatki, ki jih bo posredoval kupec, v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Odveza odgovornosti:
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani magmaposlovnadarila.si. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla kadar je to mogoče.

Tisk, vezenje in gravura (»brendiranje«):
Ponudnik si pridržuje pravico, da dobavi do 5 % manj blaga s tiskom, vezenjem ali gravuro, kot ga je naročil kupec. V tem primeru bo ponudnik kupcu za razliko med naročeno in dobavljeno količino izdal finančni dobropis. Do navedenega lahko pride v redkih primerih, predvsem, vendar ne izključno, pri naročilu drobnih izdelkov, kot so kemični svinčniki, obeski, vžigalniki, itd. …, zaradi napačnega pakiranja količin blaga proizvajalcev in dobaviteljev.
Ponudnik se zavezuje, da vsakemu kupcu pred tiskom, vezenjem ali gravuro pošlje predogled »brendiranja« v potrditev, razen kadar se kupec tej možnosti izrecno odreče.
Predogledi tiska so namenjeni predvsem uskladitvi pozicije (mesta) »brendiranja« in velikosti »brendiranja«. Barve »brendiranja« na predogledih so informativne in lahko odstopajo, saj so predogledi elektronski in monitorji različno prikazujejo barve. Ponudnik se lahko najbolj približa različici barv »brendiranja«, kadar mu kupec sporoči »Pantone« vrednost za odtenek barve.

Vzorci:
Za večino blaga je možno prejeti omejeno količino vzorcev na vpogled. Ponudnik si pridržuje pravico, da kupcu zavrne možnost naročila vzorcev. Dostavo vzorcev do kupca krije ponudnik, vračilo vzorcev do ponudnika pa kupec.
Reverz je naziv dokumenta s katerim ponudnik pošlje vzorce na vpogled kupcu.Reverz je veljaven 7 dni od prejema vzorcev. V primeru, da kupec v tem roku vzorcev ne vrne oz. ne zaprosi za podaljšanje veljavnosti reverza, mu ponudnik za vzorce izstavi račun.
V primeru vračila kupec pošlje vzorce na naslov:
Magma poslovna darila, d.o.o.
Gaji 32a,
3000 Celje
Kontakt: 03 490 52 00
K vračilu vzorcev mora kupec priložiti dokument »reverz«.

Razstavna soba in prodajalna:
Ogled omejenega števila izdelkov iz ponudbe ponudnika je možen v razstavno-prodajni sobi ponudnika, ki se nahaja na naslovu Gaji 32a, 3000 Celje. Ogled oz. nakup izdelkov na sedežu ponudnika je mogoč:
– od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023 vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro.
– od 2. 10. 2023 do 15. 12. 2023 vsak delovni petek med 8.00 in 16.00 uro.

Pritožbe in spori:
Ponudnik in kupec se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskusila rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu ponudnika.

Celje, 21. 9. 2023.